شعارهای ۱۳ آبان روز دانش آموز

شعارهای ۱۳ آبان روز دانش آموز

شعارهای ۱۳ آبان روز دانش آموز

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این شعارها به شرح زیر است:

– نیرنگ بی وفایی / سوغات آمریکایی

صداقت اوباما / جاسوسی از اروپا

– آمریکای جهانخوار دشمن ملت ماست / مرگ بر آمریکا – مرگ بر اسراییل

– حکومتِ آمریکا حکومت فاشیست است / کاخ سفید همیشه، حامی صهیونیسم است

– ملّت ما زِ دشمن واهمه ایی ندارد / جز مرگ بر آمریکا زمزمه ایی ندارد

– آمریکا خط و مشی اش جدال است جدال است / تسلطِ بر ایران محال است محال است

– جمهوری اسلامی چراغ پرفروغ است / حکومت آمریکا حکومت دروغ است

– وحدت ملّت، اقتدار ملّی است / مرگ … بر آمریکا، شعار ملّی است

– لطف خدا که این همه عیان است / پشت و پناه ملّت ایران است

– ملّت قهرمان ما پیوسته / هیمنه ی آمریکا را شکسته

– ایران … پایدار است / دشمن استکبار است

– ملّت ما یک جهت و یک هدف / با جان به پا ایستاده بهر شرف

– ملّت قهرمانِ دشمن شکن / برپاایستاده تا شکست دشمن

– سیزده آبان همیشه برپاست / یادآور نابودی آمریکاست

– سیزده آبان همیشه زنده است / شعار مرگِ بر آمریکا پاینده است

– پیام رهبری پیام دین است / پیام انقراض ملحدّین است

– گفته چنین رهبر بیدار ما / هیچ اعتمادی نیست بر آمریکا

– امروز روز سیزده آبان است / روز تصرف دژ شیطان است

– امروز روز فتح حزب ا… است / روز شکست دشمن بدخواه است

– امروز روز نصر جندالله است / یادآور هجرت روح الله است

– امروز روز مجد و افتخار است / روز شکست و مرگ استکبار است

– امروز روز ملت ایران است / روز مبارزه با استکبار است

– عزت و اقتدار ما در این است / مبارزه با شیطان لعین است

– آمریکا بر ضد تو، فریادها به گوش است / ببین که ملّت ما، دوباره در خروش است

– فتنه و آشوب و نفاق و غوغا / نیست به جز توطئه آمریکا

– ملت ما متحد و یکصدا / فریاد دارد مرگ بر آمریکا

– وحدت ما باعث عزت ماست / جدایی و تفرقه ذلت ماست

– فریاد ما مثل خروش دریاست / مرگ بر آمریکا شعار دنیاست

– ملت ما با عزم و با اراده / سر در خط ر هبر بود آماده

– راه امام و شهدا وحدت است / پیروی از رهبری اُمت است

– راه امام و شهدا زنده است / نهضت ما همیشه پاینده است

– یاد امام خمینی پاینده باد / رهبر ما خامنه ای زنده باد

– خامنه ای رهبر امت ماست / دشمن شیطان بزرگ آمریکاست

– دشمن اگر شیطنتی نماید / پاسخ دندان شکنی بگیرد

– این سخن جاوید روح خداست / ام الفساد قرن ما آمریکاست

– این گفته امام و رهبر ماست / شعار ما نبرد با آمریکاست

– به گفته رهبر فرزانه و روح خدا / هیچ غلطی نمی تواند بکند آمریکا

– خامنه ای رهبر امت ماست / دشمنی اش با سلطه ی آمریکاست

– روزی که روز مرگ بر شیطان است روز بزرگ 13آبان است

– ام الفساد قرن ما / آمریکاست، آمریکا

– تبلور تعدی و تجاوز / آمریکاست، آمریکا

– منشأ هر جنایت و توطئه / آمریکاست، آمریکا

– حامی صهیونیست ها / آمریکاست، آمریکا

– نماد هر جنایت / آمریکاست، آمریکا

– محور هر شرارت / آمریکاست، آمریکا

– شعار هر مسلمان / مرگ بر آمریکا

– شعار دین و قرآن / مرگ بر آمریکا

– شعار رهبر ما / مرگ بر آمریکا

– شعار دولت ما / مرگ بر آمریکا

– شعار مجلس ما / مرگ بر آمریکا

– شعار پیروان خط رهبر / مرگ بر آمریکا

– شعار دانش آموز / مرگ بر آمریکا

– شعار هر دانشجو / مرگ بر آمریکا

– شعار هر روحانی / مرگ بر آمریکا

– شعار هر ایرانی / مرگ بر آمریکا

– فریاد همواره امّت ما / مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا

منبع:

شعارهای ۱۳ آبان روز دانش آموز

شعارهای ۱۳ آبان روز دانش آموز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *