تعبیر خواب پشت بام

تعبیر خواب پشت بام به روایت هانس کورت

دیدن پشت بام در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختی است.
سقوط از پشت بام در خواب، نشان دهنده آن است که دچار مشکلی می شوید.
اگر خواب ببینید که در پشت بامی خوابیده اید، به این معنا است که دشمنانتان نمی ‏توانند به شما آسیب برسانند.
تعبیر خواب پشت بام به روایت آنلی بیتون
۱ـ اگر خواب ببینید بر پشت بام خانه ای ایستاده اید ، علامت آن است که به سعادتی بی کران دست خواهید یافت.
اما اگر احساس کنید از پشت بام سقوط می کنید ، نشانه آن است که در زندگی هیچ تکیه گاه محکمی نخواهید داشت.
۲ـ اگر خواب ببینید بام خانه ای در حال فروریختن است ، علامت آن است که با مصیبتی ناگهانی مواجه خواهید شد.
۳ـ اگر خواب ببینید سقف خانه ای را تعمیر می کنید ، نشانه آن است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد.
۴ـ خوابیدن بر پشت بام در خواب ، علامت آن است که از گزند دشمنان همواره محفوظ خواهید ماند.

منبع:تعبیر خواب پشت بام

تعبیر خواب پشت بام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *