آمپول سیتی کولین چیست؟

موارد و مقدار مصرف آمپول سیتی کولین:

آمپول سیتی کولین چیست؟

الف) مرحله حاد و تحت حاد آسیب عروق مغزی.
بزرگسالان: در مرحله حاد آسیب عروق مغزی، مقدار mg/day750-500 در مقادیر منقسم به مدت 10 روز (یا بر اساس پاسخ بیمار) تزریق وریدی می‌شود. در مرحله تحت حاد، مقدار mg/day500-250 در مقادیر منقسم به مدت 20-10 روز (یا بر اساس پاسخ بیمار) تزریق عضلانی می‌شود.
کودکان: مقدار mg/day250، در دو مقدار منقسم مصرف می‌شود.
ب) درمان عواقب ناشی از ضربه مغزی (سندرم پس از تصادم).
بزرگسالان: مقدار mg/day250 به مدت 15-10 روز (یا بر اساس پاسخ بیمار) مصرف می‌شود.
مکانیسم اثر
با مصرف این دارو، اثرات تحریک بیوسنتز فسفولیپیدها و اثر ضد تورم ناشی از تثبیت غشا و همچنین بهبود تحمل هیپوکسی و ایسکمی در حیوانات ثابت شده است. همچنین، به نظر می‌رسد این دارو موجب تحریک سیستم دوپامینرژیک می‌شود.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک
این دارو از سد خونی – مغزی معیوب عبور می‌کند.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماکولوژیک: مشتق کولین و سیتیدین.
طبقه‌بندی درمانی: افزایش‌دهنده جریان خون مغز.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
از این دارو نباید در درمان افزایش فشارخون استفاده نمود ، زیرا مصرف طولانی مدت این دارو اثر کاهنده فشارخون ندارد.

اشکال دارویی:
Injection: 125 mg/ml, 2ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماکولوژیک: مشتق کولین و سیتیدین.
طبقه‌بندی درمانی: افزایش‌دهنده جریان خون مغز.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
از این دارو نباید در درمان افزایش فشارخون استفاده نمود ، زیرا مصرف طولانی مدت این دارو اثر کاهنده فشارخون ندارد.

منبع:آمپول سیتی کولین چیست؟

آمپول سیتی کولین چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *